وب دنج استادیار، شروع داستان متخصص شدن تو

آموزش‌های حرفه ایی همراه بهترین ها
minutes1 1

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

courses 1

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

minutes1 1

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

دوره‌ های آموزش طراحی گرافیک

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

دوره‌ های آموزشی برنامه نویسی

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

رادیو استادیار وب دنج

03 27 2022SAVE 20220327 110132 min
12 مهر 1399
10 نکته برای موفقیت در یادگیری برنامه نویسی برای موفقیت در یادگیری برنامه نویسی شما...
12 ابزار رایگان برای طراحی api و تست آن
10 مهر 1399
12 ابزار رایگان برای طراحی API و تست آن ظهور API های RESTful با افزایش...
02 11 20221
10 مهر 1399
10 زبان برنامه نویسی محبوب برای یادگیری در سال 2022 یک زبان برنامه نویسی در...

نظرات برخی از کاربران استادیار وب دنج

همه از ما راضی هستند